Welcome
 
 
 
دانشجویان داروسازی ورودی 90 تبریز

ما ایرانیان

نویسنده : مهران كلانتري | تاریخ : 7:0 - سه شنبه ۲۲ فروردین۱۳۹۱

 

1- اکثر ما ایرانی ها تخیل را به تفکر ترجیح می دهیم.

2- اکثر مردم ما در هر شرایطی منافع شخصی خود را به منافع ملی ترجیح می دهند.

3- با طناب مفت حاضریم خود را دار بزنیم!

4- به خوش بینی بیش از منطق بینی تمایل داریم.

5- بیشتر نواقص را می بینیم اما در رفع آنها هیچ اقدامی نمی کنیم.

6- در هر کاری اظهار فضل می کنیم ولی از گفتن نمی دانم شرم داریم.

7- کلمه "من" را بیش از ما به کار می بریم.

8- غالباً مهارت را به دانش ترجیح می دهیم.

9- بیشتر در گذشته به سر می بریم تا جایی که آینده را فراموش می کنیم.

10- از دوراندیشی و برنامه ریزی عاجزیم و غالباً دچار روزمرگی و حل بحران هستیم.

11- عقب افتادگی مان را به گردن دیگران و توطئه آنها می اندازیم، ولی برای جبران آن هیچ قدمی بر نمی داریم.

12- دائماً دیگران را نصیحت می کنیم، ولی خودمان هرگز به آنها عمل نمی کنیم.

13- همیشه آخرین تصمیم را در دقیقه 90 می گیریم.

14- غربی ها دانشمند و فیلسوف پرورش داده اند، ولی ما خواننده و ...!

15- زمانی که ما مشغول کیمیاگری بودیم غربی ها علم شیمی را گسترش دادند.

16- زمانی که ما با رمل و اسطرلاب مشغول کشف احوال کواکب بودیم غربی ها علم نجوم را بنا نهادند.

17- هنگامی که به هدف مان نمی رسیم، آن را به حساب سرنوشت و قسمت و بد بیاری میگذاریم، ولی هرگز به تجزیه تحلیل علل آن نمی پردازیم.

18- غربی ها اطلاعات متعارف خود را روی شبکه های خبری در دسترس عموم قرار می دهند، ولی ما آنها را برداشته و از همکارمان پنهان می کنیم.

19- به مرده هایمان بیشتر از زنده هایمان احترام می گذاریم.

20- غربی ها و بعضاً دشمنان ما، ما را بهتر از خودمان می شناسند.

21- در ایران کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد.

22- فکر می کنیم با صدقه دادن خود را در مقابل اقدامات نابخردانه خود بیمه می کنیم.

23- برای تصمیم گیری در مواردي كه خودمان از نتايجش مطمئنيم باز آخر کار استخاره می کنیم.

24- همیشه برای ما مرغ همسایه غاز است.

25- به هیچ وجه انتقادپذیر نیستیم و فکر می کنیم که کسی که عیب ما را می گوید بدخواه ماست.

26- چشم دیدن افراد برتر از خودمان را نداریم.

27- به هنگام مدیریت در یک سازمان زور را به درایت ترجیح می دهیم.

28- وقتی پای استدلالمان می لنگد با فریاد می خواهیم طرف مقابل را قانع کنیم.

29- در غالب خانواده ها فرزندان باید از والدین حساب ببرند،به جای اینکه به آنها احترام بگذارند.

30- اعتقاد داریم که گربه را باید در حجله کشت.

31- اکثراً رابطه را به ضابطه ترجیح می دهیم.

32- تنبیه برایمان راحت تر از تشویق است.

33- غالبا افراد چاپلوس بین ما ایرانیان موقعیت بهتری دارند.

34- اول ساختمان را می سازیم بعد برای لوله کشی،کابل کشی و غیره صدها جای آن را خراب می کنیم!

35- وعده دادن و عمل نکردن به آن یک عادت عمومی برای همه ما شده است.

36- قبل از قضاوت کردن نمی اندیشیم و بعد از آن حتی خود را سرزنش هم نمی کنیم.

37- شانس و سرنوشت را برتر از اراده و خواست خود می دانیم.


دسته بندی : مطالب تاثير گذار


 

آخرین مطالب

» برنامه كلاس و امتحاني نيم‌سال دوم ( شنبه ۵ بهمن۱۳۹۲ )
» تشکر از دوستان ( جمعه ۱۱ بهمن۱۳۹۲ )
» آمار+جزوات ترم جاري ( یکشنبه ۶ بهمن۱۳۹۲ )
» اصلاحیه جزوات ( یکشنبه ۸ دی۱۳۹۲ )
» دريچه (6) ( پنجشنبه ۷ آذر۱۳۹۲ )
» جمــلات طنــز: مــورد داشــتیم... !! ( پنجشنبه ۷ آذر۱۳۹۲ )
» يـــادش بخيــــر اون وَختــــا ... ( چهارشنبه ۱۵ آبان۱۳۹۲ )
» تــرول، تــو مخــی هــای خنـــده دار ! ( دوشنبه ۶ آبان۱۳۹۲ )
» امــان از حــرف مــردم ... ! ( شنبه ۴ آبان۱۳۹۲ )
» خنده بازار دااااااااااغ آخر هفته... ( چهارشنبه ۱۰ مهر۱۳۹۲ )
» و آنـگاه که خداونـد سکـوت را آفریـد ... ( سه شنبه ۹ مهر۱۳۹۲ )
» درس هــای خاطــره انگیــز ( دوشنبه ۸ مهر۱۳۹۲ )